FORNYBAR AS TIL STAVANGER-REGIONEN

Stavangerregionen gleder seg over beslutningen om å lokalisere Fornybar AS her.

Seabrokers Eiendom AS ønsker en dialog om å tilby lokaler til Fornybar AS.

HVORFOR BØR FORNYBAR AS LIGGE PÅ FORUS?

 • Norges desidert viktigste næringsklynge 
 • Mer enn 1,2 millioner kvm næringseiendom
 • Rundt 3.000 virksomheter og 40.000 ansatte
 • Verdensledende kompetanse på en rekke områder
 • Virksomhetene står for en stor andel av Norges verdiskapning
 • Internasjonalt kompetanse- og industrialiseringsmiljø
 • Kompetanse rundt fornybar teknologi vokser stadig frem som følge av klyngeeffekter og innovasjonskraft
 • Geografisk midtpunkt i regionen med gunstig beliggenhet i forhold til flyplass og bysentra

FORUS – REGIONENS SENTRUM

Stavanger Lufthavn Sola: 9 minutter

I-Park (Innovasjon Norge): 10 minutter

Universitetet i Stavanger: 10 minutter

Sandnes sentrum: 9 minutter

Stavanger sentrum: 13 minutter

Risavika havn: 15 minutter

Bryne: 20 minutter

Egersund: 50 minutter

Bildet illustrerer ca rekkevidden innen 15 minutter fra Forus

EUROPAS STØRSTE BUSSVEI 

Etableringen av Europas største bussvei er allerede i gang, og er like utenfor døren til Seabrokers sine eiendommer. Med avgang 12 ganger i timen til de viktigste knutepunktene i regionen vil dette revolusjonere transportmønsteret til og fra Forus.

Seabrokers har gjennom Forus PRT startet Norges første operative elektriske autonome bussprosjekt sammen med Forus Næringspark og Kolumbus for på sikt å knytte større områder til bussveien.

Forus er regionens midtpunkt, og den eneste lokasjonen i regionen hvor man kan reise til begge bysentra uten å skifte buss på bussveien.

FORUS – TETT PÅ HØYTEKNOLOGI OG  VINDKRAFT

Forus er med sin beliggenhet også nært Jæren. Her ligger gründerbedrifter som har tilpasset seg konjunkturer gjennom generasjoner holder til. Bedrifter som i sin spede begynnelse utviklet verdensledende ploger, industriroboter og gravemaskiner. Mye av denne landbruksindustrien er nå videreutviklet til hypermoderne industribedrifter som jobber mot verdensledende helsemiljøer, energiselskaper og teknologi på høyt nivå. 

Veien er også kort til Egersund, som er tilholdssted for et av de sterkeste vindkraftmiljøene i landet. Erfaring fra olje-og gassektoren benyttes til å ta en sterk posisjon også innen offshore vindkraft. Les artikkel om dette her 

Vi håper Fornybar AS ser de utrolige mulighetene som ligger i regionen, og vi ser frem å bli med i forhandlingene om å tilby dere lokaler i et av våre flotte lokaler! 

SEABROKERS EIENDOM AS

Seabrokers Eiendom AS var
blant de første medlemmene
i Norwegian Green Building Council og har siden oppstarten hatt høyt fokus på energibesparende næringsbygg med godt arbeidsmliljø

Seabrokers Eiendom AS er Stavangerregionens største private eiendomsutvikler. 

Vi eier og forvalter rundt 210.000m² næringseiendom på Forus, og har satt oss i førersetet når det gjelder utvikling av fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger. Vi står for langsiktig eierskap og forutsigbare avtaler med våre leietakere. Dette gjør at Seabrokers har en rekke lange kundeforhold med alt fra mindre gründerbedrifter til store, internasjonale energiselskaper.

Seabrokers Eiendom AS er en del av Seabrokers Group

FORNYBAR AS BØR VELGE SEABROKERS EIENDOM AS

 • Seabrokers Eiendom AS har den største og mest moderne eiendomsporteføljen i regionen
 • Seabrokers Eiendom AS er kjent for å tilby fleksibilitet, med mulighet for opp- og nedskalering av leieareal til enhver leietaker
 • Seabrokers Eiendom AS er en langsiktig eier
 • Seabrokers Eiendom AS er en profesjonell eiendomsforvalter gjennom vårt eget Facility Management selskap, Seabrokers Services AS. Selskapet drifter rundt 240.000 m2 næringsbygg
 • Seabrokers Eiendom AS har fokus på miljøet både i form av energibesparende næringsbygg og drift av disse

LEIETAKERE HOS SEABROKERS EIENDOM AS

Seabrokers Eiendom AS har en diversifisert leietakerportefølje, som spenner fra enbrukerbygg på 42.000 kvm til enmannsbedrifter i cellekontor. Majoriteten av leiekontraktene er langsiktige.

Noen av våre leietakere er:

 • Statoil
 • Eni Norge
 • Aibel
 • Engie
 • Oceaneering
 • PGNiG
 • Cegal
 • Bristow

“Seabrokers har, gjennom sin fleksible og beslutningsdyktige struktur, flyttet begrepet prosjektstyring, kost, kvalitet og tilrettelegging til ikke å være – til irritasjon, men heller å være – til opplevelse.”

Eni Norge AS

“Vi valgte Forusbeen 78 og Seabrokers Eiendom AS i 2005 på grunn av byggets strategiske beliggenhet, gode infrastruktur og gjennomgående høye kvalitet. Samarbeidet med Seabrokers som huseier og ansvarlig for driften er en vesentlig grunn for at vi nå 12 år etter inngår en ny 10 års avtale. Når vårt arealbehov doblet seg tilrettela Seabrokers en god løsning for oss. Som største eiendomsbesitter på Forus vurderer vi det slik at Seabrokers har fleksibilitet til å komme med de beste løsninger i tiden fremover.”

Omega AS

“I Cegal er vi svært opptatt av å skape trivsel som ramme for arbeidsdagen til de ansatte. Vi ønsket lokaler som ansatte skulle være stolte av, som skulle bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, samt legge til rette for nye måter å jobbe på. I tillegg ønsket vi naturligvis god utnyttelse av arealet. Seabrokers satte seg inn i Cegal sin kultur og profil, og var opptatt av å etablere et gjennomgående uttrykk i lokalene. Lokalene oppleves som lyse, flotte og med alle nødvendige servicefasiliteter lett tilgjengelig. Som bruker og leietaker opplevdes samarbeidet i ombyggingsperioden før innflytting som profesjonelt, løsningsorientert og meget godt. Ikke minst vil vi trekke frem servicenivået på bygget, Seabrokers Services strekker seg alltid langt for å yte oss den beste service.”

Cegal AS

NORGES BESTE KANTINER 

Uten mat og drikke, duger helten ikke. Vi i Seabrokers Eiendom AS har lagt vår prestisje i at lunchpausen i våre kantiner skal være et avbrekk i hverdagen. Riktig ernæring, sunn mat med korrekt sammensetning av vitaminer og mineraler presentert på en flott måte er viktig for at kreativiteten skal blomstre, og effektiviteten skal være på topp.

Seabrokers Eiendom AS har flere ganger vunnet pris for beste kantine.

GRØNNE BYGG HANDLER OM MER ENN ENERGIFORBRUK

For oss handler grønne bygg om mer enn hvilken energisertifisering bygget har. At bygget er energivennlig er en selvfølge og alle våre bygg er reist etter beste tilgjengelige energistandard.

Like viktig er arbeidsmiljø, grønne lunger, flott beplantning, og et miljø som får ansatte, kunder og omgivelser til å ville gå en tur utenfor, studere blomstringen i hagen, se på plantene og sette seg ned med en kopp kaffe i solen mellom slagene. Mange gode idèer har kommet i en av Seabrokershagene.

KORT PRESENTASJONSFILM – SEABROKERS EIENDOM AS

SEABROKERS EIENDOMMER PÅ FORUS:

Zoom inn og klikk på markørene for å se byggene. Kartet illustrer godt nærheten til regionens knutepunkter. 

Se flere av våre eiendommer og muligheter i regionen på vår webside

OM SEABROKERS GROUP

Seabrokers Group er et Stavangerbasert konsern med kontorer i Aberdeen, Rio de Janeiro, Skien og Bergen. Vi har siden 1982 jobbet aktivt for å gjøre det vi arbeider med bedre. Dette har ført oss til at vi i dag er et svært konsern med over 700 millioner i omsetning som leverer et unikt og variert spekter av tjenester for våre kunder.

Vi har dyktige medarbeidere innen skipsmegling, eiendomsutvikling, eiendomsdrift, fundamentering, kran og transport, havovervåking og sikker løfthåndtering.

Seabrokers har vært med å utvikle en rekke miljøgunstige løsninger til offshoreindustrien. Verdens første AHTS med Azimut Trustere reduserte allerede i 1985 drivstofforbruket på beredskapsfartøyer med 70%. I 2001 var vi initiativtaker til å utvikle de første konkurransedyktige LNG-drevne PSV-fartøyene i Nordsjøen.


Seabrokers har vært aktive i forbindelse med bedre kollektivtransport og mer energivennlige teknologiløsninger i regionen. Vi har i bussveiprosjektet brukt tusenvis av timer på å presentere, forhandle med politikere og overbevise om å gå for en fremtidsrettet, energieffektiv batteriløsning som teknologivalg.

Les mer om Seabrokers Group og våre fagområder på vår webside